ธำรงอินน์ โรงแรม

หมวดหมู่ : โรงแรมเขตนครหลวง

ที่อยู่: 665/3 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม 10700
โทรศัพท์: 0-2435-7450-3
โทรสาร: 0-2424-0215
เว็บไซต์: www.thamrongin.com
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

โรงแรมทั่วไป และโรงแรมม่านรูด มีห้องพักบริการ 100 ห้อง ...