สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

หมวดหมู่ : ที่ปรึกษาทางการศึกษา

ที่อยู่: 128 อาคารพญาไทยพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2219-2991-5
โทรสาร: 0-2219-2996
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

สินค้าและบริการ

จัดสอบ O-Net