บริษัท กรุงเทพ ดรายไอซ์ จำกัด

หมวดหมู่ : น้ำแข็งแห้ง

ที่อยู่: 1179/20 ซอยมโนรม ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110
โทรศัพท์: 0-2671-8592-4
โทรสาร: 0-2671-8595
อีเมล: customerservice@freezco.com
เว็บไซต์: www.freezco.com