สถาบันการบินพลเรือน

หมวดหมู่ : โรงเรียนการบิน

ที่อยู่: 1032/355 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
โทรศัพท์: 0-2272-5741-4
โทรสาร: 0-2272-5288
อีเมล: infocats@cats.or.th
เว็บไซต์: www.catc.or.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนการบิน