โรงเรียน นวัตภูมิ นานาชาติ

หมวดหมู่ : โรงเรียนนานาชาติ

ที่อยู่: 73/1 หมู่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
โทรศัพท์: 0-5432-4596
เว็บไซต์: www.montessori-lampang.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30