โรงเรียน นครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์) อนุบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 109 ถนนคลองเรียน 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: 0-7446-4343
โทรสาร: 0-7446-4344
อีเมล: na_school@hotmail.com
เว็บไซต์: www.naschool.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนเอกชนสอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่2 ...