โรงเรียน ห้วยแย้วิทยา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
ตำบลห้วยแย้ อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
โทรศัพท์ :
0-4481-0246
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

มัธยมศึกษา1-มัธยมศึกษา6