บริษัท เอทีไบโอพาวเวอร์ จำกัด

หมวดหมู่ : โรงผลิตกระแสไฟฟ้า

ที่อยู่: 96 หมู่ 2 ถนนบางมูลนาก-ตะพานหิน ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
โทรศัพท์: 0-5666-0378-83
โทรสาร: 0-5666-0384
เว็บไซต์: www.atbiopower.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแกลบที่ใหญ่ที่สุดของโลก ...