บริษัท เคนเบอร์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด

หมวดหมู่ : เจาะสำรวจดินฐานราก

ที่อยู่: 11/1 ถนนเมืองสาตร ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5301-5233
โทรสาร: 0-5301-5232
อีเมล: ks@loxinfo.co.th
เว็บไซต์: www.thaikenber.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-18:00

สินค้าและบริการ

อุปกรณ์เจาะสำรวจธรณีและวัสดุก่อสร้างทุกชนิด ...