บริษัท เคนเบอร์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด

หมวดหมู่ : เจาะสำรวจดินฐานราก

ที่อยู่ :
11/1 ถนนเมืองสาตร ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ :
0-5301-5233
แฟกซ์ :
0-5301-5232
อีเมล :
ks@loxinfo.co.th
เว็บไซต์ :
www.thaikenber.com
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-18:00

รายละเอียด

อุปกรณ์เจาะสำรวจธรณีและวัสดุก่อสร้างทุกชนิด