ก่อตั้งเมื่อปี 2534 มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมด ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะทำการวิจัยและผลิตอุปกรณ์เพาเวอร...


ที่อยู่: 27,29 ซอย 34 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม
โทรศัพท์: 0-2746-9500
โทรสาร: 0-2746-8712
อีเมล: global_business@leonics.com
เว็บไซต์: www.leonics.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30, เสาร์ เวลา 08:30-12:00