บริษัท ชุมพร ฟอกหนัง จำกัด

หมวดหมู่ : โรงฟอกหนัง

ที่อยู่: สนง 209/255 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์: 0-2323-3109