บริษัท ชุมพร ฟอกหนัง จำกัด

หมวดหมู่ : โรงฟอกหนัง

ที่อยู่
สนง 209/255 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
0-2323-3109
---

สินค้าและบริการ

...