นิมิตรซอฟท์เทคโนโลยี

หมวดหมู่ : ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

ที่อยู่: 93/10 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม 10700
โทรศัพท์: 0-2882-4042
โทรสาร: 0-2886-0798
อีเมล: admin@nimitr.com
เว็บไซต์: www.nimitr.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

โปรแกรมเงินเดือน Nimitr Payroll โปรแกรมบริหารเวลาทำงาน Time Attendance โปรแกรมระบบลูกค้าสัมพันธ์ Gol...