สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หมวดหมู่ : โรงเรียนสอนเต้นรำ

ที่อยู่: 1 ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม 10200
โทรศัพท์: 0-2224-1372
โทรสาร: 0-2222-1727
เว็บไซต์: www.bpi.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

สอนนาฏศิลป์-ช่างศิลป์ คีตศิลป์ สากล ดนตรี ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ...