โรงเรียน ไพรบึง อนุบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

ที่อยู่ :
หมู่ 16 ถนนพยุห์-ขุนหาญ ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180
โทรศัพท์ :
0-4567-5022
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

รัฐบาล อนุบาล-ป6