บริษัท นครสวรรค์เทเลวิชั่น จำกัด

หมวดหมู่ : บริการติดตั้งเคเบิ้ลทีวี

ที่อยู่: 1319/1-2 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์: 0-5634-2779
โทรสาร: 0-5622-4475
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

บริการสัญญานเคเบิ้ลท้องถิ่นแพร่ภาพ ...