บริษัท ชัยพัฒนาฟาร์ม จำกัด

หมวดหมู่ : ขายส่งเนื้อสัตว์

ที่อยู่: 1-5 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: 0-5327-5401
โทรสาร: 0-5320-0585
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

โรงฆ่าสัตว์