ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงสวัสดิ์สมถวิล

หมวดหมู่ : ผู้จำหน่ายเบียร์และเหล้า

ที่อยู่: 121/23 ถนนประชาธิปัตย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์: 0-7435-1707
โทรสาร: 0-7423-6265
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30, เสาร์ เวลา 08:30-17:30