บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

หมวดหมู่ : บริษัทรถโดยสาร

ที่อยู่ :
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ :
0-5524-1650
เวลาทำการ :
ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

รายละเอียด

บริษัทรถทัวร์