ธนาคารออมสินภาค 8 เชียงใหม่

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 4 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-สันกำแพง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์: 0-5311-6272-4
โทรสาร: 0-5311-6275
เว็บไซต์: www.gsb.or.th