สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ผู้อำนวยการ ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0-3879-1907
โทรสาร: 0-3827-6766-7