สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ผู้อำนวยการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 0-3879-1907