สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 1

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ผู้อำนวยการ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ :
0-3879-1907