บริษัท นีโอ ไดแด็กติค จำกัด

หมวดหมู่ : ห้องทดลองสำหรับวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์


ที่อยู่: 122/73 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม
โทรศัพท์: 0-2956-4326-30
อีเมล: woratany@inet.co.th

สินค้าและบริการ

ตัวแทนจำหน่ายคุรุภัณฑ์ศึกษา ...