ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาสตูล

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 287/6 หมู่ 7 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000
โทรศัพท์: 0-7472-5039-42
โทรสาร: 0-7472-5043
อีเมล: satun2@ibank.co.th
เว็บไซต์: www.ibank.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

ธนาคาร