โชรส์เบอรี่ โรงเรียนนานาชาติ

หมวดหมู่ : โรงเรียนนานาชาติ

ที่อยู่: 1922 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กทม 10120
โทรศัพท์: 0-2675-1888
โทรสาร: 0-2675-3606
อีเมล: enquiries@shrewsbury.ac.th
เว็บไซต์: www.shrewsbury.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-17:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนนานาชาติ สอนระบบอังกฤษ