บริษัท อาร์เอ็กซ์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยา

ที่อยู่: โรงงาน 76 หมู่ 10 ถนนศาลายา-บางพะศรี ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทรศัพท์: 0-3429-8117-20
โทรสาร: 0-3429-8121
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตยาและเวชภัณฑ์ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง