บริษัท อาร์เอ็กซ์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยา

ที่อยู่
โรงงาน 76 หมู่ 10 ถนนศาลายา-บางพะศรี ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน นครปฐม

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
034298117-20
0-3429-8121
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตยาและเวชภัณฑ์...