บริษัท อาร์เอ็กซ์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยา

ที่อยู่ :
โรงงาน 76 หมู่ 10 ถนนศาลายา-บางพะศรี ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
โทรศัพท์ :
0-3429-8117-20
แฟกซ์ :
0-3429-8121
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

รายละเอียด

ผลิตยาและเวชภัณฑ์