บริษัท ไอ เอ็ม ดี จำกัด

หมวดหมู่ : ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

ที่อยู่: 218 อาคารชินธวัชชัย ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม 10600
โทรศัพท์: 0-2861-5947-8
โทรสาร: 0-2861-5949
อีเมล: info@imd.co.th
เว็บไซต์: www.imd.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

นำเข้าซอฟแวร์จากต่างประเทศ