สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่: 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม 10310
โทรศัพท์: 0-2716-6874
เว็บไซต์: www.idthai.org
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30