สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

หมวดหมู่ : สมาคม
ไม่สามารถคะแนนได้

ที่อยู่ [ View mapสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ]
2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
Work-Time
027166874
027166874
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

Product And Service

...