โรงเรียน ภูเก็ตไทยหัว (ประศาสน์วิทยา)

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่
103/5 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
076234483
---
www.phuetthaihua.ac.th
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนเอกชน ตั้งแต่ อนุบาล 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6...