สหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จก

หมวดหมู่ : ที่ปรึกษาเงินทุน

ที่อยู่: 674/1 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์: 0-7322-8892
โทรสาร: 0-7324-0231
เวลาทำการ: ทำงานวันอังคาร, พฤหัส 08.30 - 15.30 น.