โรงพยาบาล วชิรบารมี

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 1 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 66140
โทรศัพท์: 0-5669-2270-7