กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ศาลากลางจังหวัด ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์ :
0-4231-2680