กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัด ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทรศัพท์: 0-4231-2680