บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด

หมวดหมู่ : ผลิตภัณฑ์อาหาร

ที่อยู่: 68/10 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม 10170
โทรศัพท์: 0-2441-3595-8
โทรสาร: 0-2441-3594
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

น้ำพริกและน้ำจิ้มชนิดต่างๆ