สำนักงาน เทศบาลตำบลหนองบัวแดง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ที่ว่าการ อ หนองบัวแดง ถนนหลวงศิริ ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
โทรศัพท์: 0-4487-2140