บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : บริการเช่าซื้อ

ที่อยู่: 90 อาคารแอร์พอร์ดบิสสิเนสปาร์ค ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: 0-5340-3123
เว็บไซต์: www.aeon.co.th