วัดเอราวัณพัฒนาราม

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: พระประยงค์ กวิศสโร ถนนเอราวัณ-นาด้วง ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 42220
โทรศัพท์: 0-4285-3323