โรงเรียน วัดสระแก้ว อนุบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
120 ถนนสุวรรณศร ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ :
0-3724-1490
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00, เสาร์ เวลา 08:30-16:00

รายละเอียด

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาล