บริษัท นครชัยศรีฟาร์ม จำกัด

หมวดหมู่ : ฟาร์มสัตว์ปีก

ที่อยู่
6/3 หมู่ 3 ตำบลสัมปทวน อำเภอนครชัยศรี นครปฐม

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
0-3433-1859 , 0-3433-1118
0-3433-1447
ทำการทุกวัน เวลา 07:30-17:00

สินค้าและบริการ

ฟาร์มเลี้ยงไก่