บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด

หมวดหมู่ : ยารักษาโรคสัตว์

ที่อยู่: 333/12-3 หมู่ 9 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 0-2964-4912-4
โทรสาร: 0-2964-4915