สำนักงาน ทางหลวงชนบทนราธิวาส

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หมู่ 8 ถนน รพช ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์: 0-7353-2136
โทรสาร: 0-7353-2137