สัสดีจังหวัดกำแพงเพชร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัด ถนนกำแพงเพชร-สุโขทัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์: 0-5570-5008