สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 136 หมู่ 8 ถนนนาเกลือ ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์: 0-7333-1594
โทรสาร: 0-7334-8432