สำนักงาน ทางหลวงชนบทสุโขทัย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หัวหน้าทางหลวง 328 หมู่ 1 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
โทรศัพท์: 0-5561-1362
โทรสาร: 0-5561-0499