โรงพยาบาล วิเชียรบุรี

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 227 หมู่ 1 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67130
โทรศัพท์: 0-5692-8170
โทรสาร: 0-5692-8168