ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
247 หมู่ 1 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ :
0-4435-7286