ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทางการเกษตร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: 247 หมู่ 1 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์: 0-4435-7286