บริษัท โชครุ่งทวีทัวร์ จำกัด

หมวดหมู่ : บริษัทรถโดยสาร


ที่อยู่: สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5370-1587
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 05:00-20:00

สินค้าและบริการ

บริการเดินรถ แม่สาย-กรุงเทพบริการเดินรถ เชียงราย-กรุงเทพ...