บริษัท โชครุ่งทวีทัวร์ จำกัด

หมวดหมู่ : บริษัทรถโดยสาร

ที่อยู่ :
สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57130
โทรศัพท์ :
0-5370-1587
เวลาทำการ :
ทำการทุกวัน เวลา 05:00-20:00

รายละเอียด

บริการเดินรถ แม่สาย-กรุงเทพบริการเดินรถ เชียงราย-กรุงเทพ