บริษัท อินเตอร์เฟสคอม จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ขายเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

บริษัท อินเตอร์เฟสคอม เป็นผู้ผลิตโดยตรง เราผลิตบอร์ด และเขียน software เข้าไป support เองตัวจริง เรา...ที่อยู่: 327/329/331/333 หมู่ 7 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กทม
โทรศัพท์: 0-2803-6855-6
โทรสาร: 0-2803-6853
อีเมล: info@interfacecom.co.th
เว็บไซต์: http://www.interfacecom.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30

สินค้าและบริการ

ผู้ผลิต บอร์ดแสดงผลผลิต " ตัวจริง Production sign board / Digital Clock (นาฬิกา) / Andon Display boa...