บริษัท ธนสมบูรณ์สตีล จำกัด

หมวดหมู่ : เหล็กหล่อ

ที่อยู่: 87/9 หมู่ 20 ถนนบางพลี-ตำหรุ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 0-2346-0207-11
โทรสาร: 0-2346-0206
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

จำหน่ายเหล็กรูปพรรณ