โรงเรียน ดาวตะวัน กวดวิชา

หมวดหมู่ : โรงเรียนกวดวิชา

ที่อยู่: 110/67 ซอย 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์: 0-3661-4131
โทรสาร: 0-3661-4398