บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ผู้จำหน่ายหนังสือ

ที่อยู่ :
สาขาพันธุ์ทิพย์พลาซ่า 152/1 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ :
0-5328-8331
แฟกซ์ :
0-5328-8332
เว็บไซต์ :
www.se-ed.com
เวลาทำการ :
ทำการทุกวัน เวลา 10:30-21:30