บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ผู้จำหน่ายหนังสือ

ที่อยู่: สาขาพันธุ์ทิพย์พลาซ่า 152/1 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์: 0-5328-8331
โทรสาร: 0-5328-8332
เว็บไซต์: www.se-ed.com
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 10:30-21:30