บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่ม

ที่อยู่: โรงงาน 261 หมู่ 2 ถนนปานวิถี ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์: 0-2707-9970-4
โทรสาร: 0-2707-9975
อีเมล: info@carabao.co.th
เว็บไซต์: www.carabao.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00