สมาคมเจ้าของเรือไทย

หมวดหมู่ : สมาคม

ที่อยู่ :
127 อาคารปัญจธานีทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม 10120
โทรศัพท์ :
0-2681-1010
แฟกซ์ :
0-2681-1011
อีเมล :
manager@thaishipowners.com
เว็บไซต์ :
www.thaishipowners.com
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00

รายละเอียด

ให้ข้อมูลสมาชิก ศูนย์กลางบริการเดินเรือสมุทรบรรทุกสินค้าส่งต่างประเทศ